Biofire Matkageel 250 ml

Biofire matkageel sobib puidu-lõkete, grillsöe ja puitbriketi süütamiseks. Sobilik kasutamiseks ahjude, kaminate, saunaahjude, lõkete, grillide k.a. keraamiliste grillide süütamiseks. Geel ei jäta toidule kõrvalmaitset. Spetsiaalses põletis sobib geel ka toidu soojendamiseks. Doseerimisel ei tekita geel aure ega sütti plahvatuslikult ning põledes ei ole voolava iseloomuga. Peale manustamist süüdata koheselt. Tulle või hõõguvatele sütele lisamine keelatud. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida eemale soojusallikatest, leekidest. Hoidke pakend suletuna. Tulekahju korral kasutada kustutit. Nahale sattumise korral pesta veega. Suukaudne manustamine keelatud! Silma sattumisel põhjustab tugevat silmade ärritust. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kui silmade ärritus ei möödu, pöörduda arsti poole. Tuleohtlik geel! Sisaldab denatureerutud bioetanooli.

Kasutamine:
Ahjud, kaminad, lõkked: aseta üks kiht puid-oksi, lisa süütegeeli, lisa järgmine kiht puid, süüta.
Grillid: aseta grillsüsi grilli, lisa laialdaselt süütegeeli, süüta, grillimist alusta sõe täielikult hõõgumisel.

Omadused

 • Toode ei ole hooajapõhine, see sobib ideaalselt kõigiks neljaks aastaajaks.
 • Kõige turvalisem toode turul.
 • Baseerub puhtal bioetanoolil.
 • 100% inimtervisele ohutu "Me tõesti hoolime".
 • Tunnustatud Eesti Grilliliidu poolt.
 • Põlemisel ei teki tuhka, suitsu ja häirivaid lõhnu.
 • Sobib grillide, kaminate, ahjude ja lõkete süütamiseks.
 • Põlemisprotsess 2x pikem võrreldes alternatiividega.
 • Grillsüsi töötab 20% kauem.
 • Sobilik matkale/kotti kaasa võtta.
 • Ilmastiku ja temperatuurikindel.

Tehnilised omadused

 • Maht: 250 ml
3,40 €

Toodet pole hetkel laos
Nõmme
Jaama 12
Biofire Matkageel 250 ml -